ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή τα προσωπικά σας στοιχεία, τις βασικές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, την επαγγελματική σας δραστηριότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Δεδομένου ότι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας εντός των Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων θα γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, η δήλωση του κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είναι απαραίτητη.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν Τομέα από το πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Πρώτη επιλογή», ή και δύο Τομείς επιλέγοντας επιπλέον και κάποιον Τομέα από το πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Δεύτερη επιλογή εφόσον επιθυμείτε».

Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Νοσηλευτικούς Επιστημονικούς Τομείς και θέλετε να συμμετέχετε μόνο στον Τομέα Εθελοντών, παρακαλώ συμπληρώστε στο πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Πρώτη επιλογή» την ένδειξη «Κανένας».

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε σε όσες δραστηριότητες του Τομέα Εθελοντών επιθυμείτε, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχετε στους Επιστημονικούς Τομείς ή όχι.

Κάντε κλικ στο κουμπί Continue για να συμπληρώσετε την αίτηση ή πατήστε Cancel για να επιστρέψετε στην σελίδα της Ε.Ν.Ε.

**Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει ότι τα στοιχεία των Νοσηλευτών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους Επιστημονικούς Νοσηλευτικούς Τομείς. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.