ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή τα προσωπικά σας στοιχεία, τις βασικές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, την επαγγελματική σας δραστηριότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Δεδομένου ότι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας εντός των Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων θα γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, η δήλωση του κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είναι απαραίτητη.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν Τομέα από το πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Πρώτη επιλογή», ή και δύο Τομείς επιλέγοντας επιπλέον και κάποιον Τομέα από το πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Δεύτερη επιλογή εφόσον επιθυμείτε».

Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Νοσηλευτικούς Επιστημονικούς Τομείς και θέλετε να συμμετέχετε μόνο στον Τομέα Εθελοντών, παρακαλώ συμπληρώστε στο πεδίο: «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς – Πρώτη επιλογή» την ένδειξη «Κανένας».

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε σε όσες δραστηριότητες του Τομέα Εθελοντών επιθυμείτε, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχετε στους Επιστημονικούς Τομείς ή όχι.

Δημιουργία του Επιστημονικού Τομέα Φοιτητών Νοσηλευτικής αποτελεί η άμεση διασύνδεση όλων των Φοιτητών Νοσηλευτικής πανελλαδικά με την Ε.Ν.Ε., με απώτερο σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στις επιστημονικές εκδηλώσεις και στις εθελοντικές δραστηριότητες της Ε.Ν.Ε. Επίσης, μέσω του Επιστημονικού Τομέα Φοιτητών Νοσηλευτικής, γεφυρώνεται η επικοινωνία με τους νέους επιστήμονες της Νοσηλευτικής Επιστήμης καθώς θα δίνεται η δυνατότητα να επιλύονται επαγγελματικοί προβληματισμοί και να υπάρχει ορθή επαγγελματική καθοδήγηση.

Αν είστε μέλος της ΕΝΕ πατήστε στο κουμπί Μέλος για να συμπληρώσετε την αίτηση, αν είστε φοιτητής πατήστε στο κουμπί Φοιτητής για να συμπληρώσετε την αίτηση ή πατήστε Cancel για να επιστρέψετε στην σελίδα της Ε.Ν.Ε.

**Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει ότι τα στοιχεία των Νοσηλευτών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους Επιστημονικούς Νοσηλευτικούς Τομείς. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.